Verslag patiëntenenquêtes 2017

In het voorjaar van 2017 zijn er patiëntenenquêtes afgenomen. Deze enquêtes zijn aan willekeurige spreekuurbezoekers uitgedeeld. We proberen door middel van deze enquêtes inzicht te krijgen in de mening van onze patiënten over onze praktijk. Als we de patiënt centraal willen stellen, dan is het ook van groot belang om naar de mening van onze patiënten te luisteren!

Bij de uitslag van de enquêtes wordt onze praktijk vergeleken met het gemiddelde van alle andere praktijken die deze enquête eveneens hebben afgenomen. Op heel veel onderwerpen scoort onze praktijk net een aantal procenten beter dan de gemiddelde score. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende onderwerpen: kwaliteit van het gebouw en de wachtkamer, hygiëne, voldoende mogelijkheid voor het maken van een afspraak, assistente vormt geen belemmering voor contact met de huisarts, behulpzaamheid van de praktijkmedewerkers etc.

Er zijn ook een aantal onderwerpen waar onze praktijk net een paar procent onder het gemiddelde scoort: De huisarts zou wat meer aandacht aan preventie moeten besteden, meer taken kunnen delegeren, de wachttijd in de wachtkamer zou iets minder mogen zijn. Omdat dit om afwijkingen van enkele procenten gaat, zijn het signalen die goed in de gaten gehouden worden, maar die niet direct om actie vragen.

Een aantal dingen vallen op:

-Veel vaker dan in andere praktijken signaleren de patiënten dat ze geregeld een andere huisarts krijgen (gemiddeld 23.3%, Ederveen 76.2%). In de enquête wordt hieraan geen waardeoordeel gegeven. Hoewel we dus niet met zekerheid kunnen concluderen dat patiënten dit negatief waarderen, is dit iets wat onze aandacht vraagt. Het is een zoektocht om de continuïteit van zorg te waarborgen, terwijl we opleiding van nieuwe huisartsen, co-asssistenten, PA’s en POH’s ook als speerpunt hebben.

-De bereikbaarheid en de beschikbaarheid van onze praktijk wordt duidelijk veel hoger gewaardeerd dan gemiddeld. Dit geldt zowel voor de fysieke bereikbaarheid, de beschikbaarheid bij spoedgevallen als voor de telefonische bereikbaarheid. Als praktijk zijn we hier heel blij mee, ook omdat we dit als verbeterpunt uit de vorige patiëntenenquêtes (2014) hadden meegenomen. Fijn om te zien dat de inspanningen die we hebben gedaan om de bereikbaarheid te verbeteren ook door patiënten gewaardeerd worden!

-100% van de patiënten die de enquête hebben ingevuld vinden de praktijk bij spoed overdag gemakkelijk telefonisch bereikbaar!! Wachttijd voor telefonische bereikbaarheid van de praktijk (geen spoed) wordt gemiddeld ingeschat op 1,9 minuut. De gemiddelde wachttijd bij andere praktijken is 4,2 minuut, dat is meer dan het dubbele!

Nuttig om over verschillende onderwerpen feedback van patiënten te krijgen. Om de patiënt nog meer stem te geven in het kwaliteitsbeleid is het de bedoeling om in de loop van 2018 met een groep patienten een panelgesprek te houden waarin ze hun mening kunnen geven over de praktijk en de mogelijkheden voor verbetering die zij zien.