Andere spreekuren

Wrattenspreekuur

Elke eerste woensdag van de maand is er tussen 14:00 en 15:30 uur gelegenheid om wratten te laten behandelen met vloeibare stikstof.

Diabetesspreekuur / Astmaspreekuur / Hypertensiespreekuur / Spreekuur voor ouderen

De praktijkondersteuners behandelen in overleg met de artsen patiënten met chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus (suikerziekte) en Astma en COPD en Hart- en vaatziekten, maar ook met ‘Stoppen met roken’ en Botontkalking, afvallen en gezonde leefstijl. Daarnaast is er speciaal voor ouderen een spreekuur.

Een aantal assistentes is geschoold om een deel van deze behandeling uit te voeren en ook hen kunt u tijdens de spreekuren aantreffen.