Preventieconsult

Preventieconsult van start

Vanaf mei 2012 zijn we in onze praktijk gestart met de uitvoering van het Preventie Consult. Het Preventie Consult omvat een risicotest (digitaal of op papier), waarmee mensen van 45 jaar en ouder een eerste inschatting krijgen van hun risico op hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade,

U vindt deze test op www.testuwrisico.nl, de papieren versie is verkrijgbaar bij de assistente. 

Uitnodiging

Komende jaren willen wij gefaseerd mensen vanaf 45 jaar (maar jonger dan 70 jaar) uitnodigen om de risicotest te doen. Indien uit deze test een verhoogd risico blijkt, wordt u geadviseerd om een afspraak te maken bij onze huisartsenpraktijk.

Vrouwen van 65 jaar en ouder en mannen van 60 jaar en ouder hoeven niet eerst eerst de risicotest te doen omdat zij vanwege hun leeftijd al een verhoogd risico hebben. Zij kunnen direct een afspraak maken bij onze huisartsenpraktijk.

Afspraak bij de huisartsenpraktijk

Bij de eerste afspraak zullen wij gegevens verzamelen zoals uw gewicht, lengte, buikomtrek en bloeddruk. Bij de meeste mensen gaan we ook bloedonderzoek doen naar glucose (suikergehalte in het bloed), cholesterol en nierfunctie. Tijdens de eerste afspraak wordt een afspraak gemaakt voor het tweede bezoek

Bij de tweede afspraak wordt de bloeduitslag besproken en we geven u advies. Als alle uitslagen goed zijn en uw risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade klein is, stopt de controle na deze afspraak. Wanneer u wel verhoogd risico heeft, willen wij u regelmatig op de praktijk terug zien voor controle.

Gefaseerd uitnodigen

Patiënten worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd. De huisarts maakt een indeling op grond van leeftijd en nodigt deze leeftijdsgroepen gefaseerd uit, zodat niet iedereen tegelijk naar de praktijk komt. 

Vergoeding door zorgverzekeraar

De kosten van het Preventie Consult worden volledig door de zorgverzekeraar vergoed. Volledigheidshalve maken wij u er op attent dat voor een preventieconsult bij gemoedsbezwaarden het gebruikelijke consulttarief in rekening wordt gebracht.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij Jacqueline Merkens (praktijkassistente) of Merel de Kruif (praktijkondersteuner).