Afspraak maken (en nakomen)

Als u een huisarts wilt spreken, vindt dat normaal gesproken plaats op afspraak. Daarvoor kunt u op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 bellen. In verband met het werkoverleg, gelieve NIET te bellen tussen 10:30 - 11:00 uur.

Inloopspreekuur

Van 8.00 tot 8.30 uur is er een inloopspreekuur, hier kunt u zonder afspraak terecht voor kleine vragen (max. 5 minuten, 1 vraag per consult, geen voorkeur dokter).
Ouders met schoolgaande kinderen mogen tot 08:45 uur komen.

Spreekuren praktijkondersteuners

Alieke van Silfhout en Merel de Kruif zijn als praktijkondersteuner werkzaam in de huisartsen praktijk. De spreekuren die zij doen:

  • Diabetes Mellitus
  • Astma/COPD
  • Hart-en vaatziekten
  • Stoppen met roken
  • Afvallen
  • Ouderenzorg
  • Gezonde leefstijl

Alle veranderingen in de behandeling worden overlegd met de artsen.

Afspraken voor deze spreekuren kunt u maken via de assistentes.

Spreekuren assistentes

Behalve voor het maken van een afspraak kunt u bij de assistente ook terecht voor vragen over verwijskaarten, machtigingen, enzovoort.
Daarnaast kunt u op afspraak dagelijks terecht voor o.a. bloeddrukmetingen, injecties, het uitspuiten van oren, het maken van uitstrijkjes, vaccinaties, verwijderen van hechtingen etc..

Urineonderzoek

Wilt u urine inleveren (bij voorkeur voor 10:15 uur)? Haal dan bij de assistente een briefje waarop u uw klachten kunt noteren. De assistente onderzoekt de urine en heeft overleg met de huisarts. U kunt dan ná 11 uur bellen voor de uitslag.

 

Wegblijftarief

Helaas komt het te vaak voor dat iemand niet op de geplande afspraak verschijnt. Op deze afspraaktijden hadden wij dan graag andere patiënten een plaats willen bieden.

Daarnaast gebeurt het ook regelmatig dat patiënten te laat op de afspraak verschijnen, waardoor het spreekuur al snel uitloopt.

Volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) mogen wij de niet-nagekomen afspraak bij u in rekening brengen. Dit bedrag dient u zelf te betalen en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Als u NIET kunt komen

Als u niet op de geplande afspraak kunt komen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren (op werkdagen) af te zeggen. Indien gewenst, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Als u korter van tevoren afzegt, kan het wegblijftarief bij u in rekening gebracht worden.

De hoogte van het wegblijftarief

De hoogte van het wegblijftarief bedraagt € 12,50 per enkel consult. Voor  een dubbel consult (20 minuten) , is het tarief € 25,00

Bezwaar

Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u niet op de afgesproken datum en tijdstip bent verschenen en de afspraak niet of te laat hebt afgezegd. U kunt in dat geval contact met ons hierover opnemen, bij voorkeur op maandag of donderdag bij assistente Silvia.

Ten slotte

In de praktijk hanteren we een zo goed mogelijke spreekuurplanning en een professionele triage door de assistentes. Mede hierdoor proberen we ervoor te zorgen dat de wachttijden kort zijn en kunnen we vertrouwde zorg dichtbij leveren: meestal kunt u dezelfde dag of de volgende dag al terecht. Tijdig afbellen helpt daarbij.