Ouderenzorg 70+

Voor alle mensen vanaf 70 jaar wordt er sinds 2009 ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk geboden. Het doel is om ouderen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mogelijkheden te geven om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven met eventuele hulpmiddelen.

Wij kunnen u helpen/ondersteunen bij:

  • Lichamelijke klachten (in overleg met de huisarts)
  • Helpen bij medicatie (zoals de juiste medicatie, wanneer in te nemen)
  • Psychosociale klachten zoals geheugenverlies en depressieve gevoelens
  • Het inschakelen van schoonmaakhulp, thuiszorg, alarmering, aanpassingen in huis
  • Advies over hulpmiddelen (zoals rollator, douche stoel)
  • Advies over verzorgingshuizen, verpleeghuizen en diverse vormen van dagopvang

De ouderenzorg wordt geboden door Merel de Kruif en Alieke van Silfhout, verpleegkundigen. Wij komen bij u thuis, maar het is ook mogelijk om op de praktijk te komen. Wij hebben dagelijks overleg met de huisartsen zodat er bij medische problemen de juiste zorg geboden wordt.

Verder hebben we overleg met thuiszorg, Stichting Welzijn Ouderen, maatschappelijke werk, fysiotherapie en indien nodig met een geriater (specialist ouderengeneeskunde), zodat de zorg goed op elkaar wordt afgestemd.
In principe nemen wij met alle mensen van 70 jaar en ouder contact op of er behoefte is aan een bezoek. Indien u boven de 70 jaar bent en nog niet benaderd bent, of u bent jonger dan 70 jaar en u heeft wel behoefte aan een bezoek, kunt u contact opnemen met de assistente om een afspraak te maken.